امضای تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه هرات و دادستانی استیناف

امضای تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه هرات و دادستانی استیناف

تفاهم‌نامه همکاری میان دانشکده حقوق دانشگاه هرات با دادستانی استیناف امروز امضا شد. این تفاهم‌نامه به هدف استفاده دانشجویان این دانشکده، از ظرفیت‌ها و اندوخته‌های دادستان‌های هرات به امضا رسیده است. عبدالرزاق...