متهم شدن۶ نظامی اوکراینی را به جنایات جنگی از سوی دادستانان روسی

متهم شدن۶ نظامی اوکراینی را به جنایات جنگی از سوی دادستانان روسی

دادستانان روسی به ارتباط جنایات جنگی در شرق اوکراین، علیه اداره‌های امنیتی اوکراین یک دوسیۀ جنایات جنگی کشوده‌اند. یک سخنگوی کمیسیون تحقیقاتی روسیه امروز به خبرنگاران گفت که دادستانان واقعات از آتشباری توپخانۀ...