آخرین خیمه‌های معترضان در شاهراه کابل_قندهار برداشته شد

آخرین خیمه‌های معترضان در شاهراه کابل_قندهار برداشته شد

مقام‌های محلی در غزنی می‌گویند که تنش‌ها میان برخی از افرد سبب مسدود شدن شاهراه کابل_قندهار و برافراشتند خیمه‌های اعراضی در این شاهراه شده بود، اکنون تمامی این خیمه‌ها برداشته شده است.   عارف واحدی معاون والی غزنی...