واگذاری کار ساخت خیابان “یکاولنگ- دره صوف” به یک شرکت چینایی

واگذاری کار ساخت خیابان “یکاولنگ- دره صوف” به یک شرکت چینایی

کار ساخت خیابان "یکاولنگ- دره" صوف به یک شرکت چینایی واگذار شد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، سفیر چین در کابل، به ادامه همکاری های چین با افغانستان در زمینه بازسازی تعهد کرده است. لوک شین رییس شرکت "راه و پل‌سازی چین"...