نوشته هایی با برچسب "خیابان آزاری"

خیابان آزاری خشم زنان هراتی را برانگیخت

خیابان آزاری خشم زنان هراتی را برانگیخت

برخی از فعالان مدنی هرات، در یک تجمع اعتراضی از افزایش خیابان آزاری انتقاد کرده‌اند. این زنان پدیده خیابان آزاری را مغایر با آموزه‌های دینی می‌دانند و از ساکنان این شهر می‌خواهند که به جای خیابان آزاری به زنان احترام...

تجمع اعتراضی زنان در پیوند به نکوهش خیابان آزاری در هرات

تجمع اعتراضی زنان در پیوند به نکوهش خیابان آزاری در هرات

شماری از زنان در پیوند به خیابان آزاری در هرات دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. این زنان به شدت از عملکرد برخی از مردان در زمینه خیابان آزاری انتقاد می‌کنند و از مردان می‌خواهند که از این اقدام شان بی‌درنگ دست بکشند. دراین...

نگرانی زنان هرات از پدیدۀ خیابان آزاری

نگرانی زنان هرات از پدیدۀ خیابان آزاری

فعالان مدنی و حقوق بشری در هرات از برخورد بد با زنان در محیط کاری سخت انتقاد کردند. این فعالان زنان ضمن نگرانی از افزایش خیابان آزاری و حضور کم رنگ شان در اداره های دولتی هرات، از مقام ها می خواهند تا به این مشکلات به گونۀ...