۲۰۱۶ خونین‌ترین سال برای خبرنگاران در جهان

۲۰۱۶ خونین‌ترین سال برای خبرنگاران در جهان

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانه خود اعلام کرده‌ است که در جریان سال ۲۰۱۶ میلادی، ۷۴ خبرنگار در سراسر جهان کشته شده‌اند. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که این خبرنگاران هنگام اجرای وظیفه کشته شده...