افغان‌ها به آینده کشورشان خوشبین نیستند

افغان‌ها به آینده کشورشان خوشبین نیستند

نتایج یک پژوهش تازه در کشور نشان می‌‌دهد که سطح خوشبینی مردم نسبت به آینده افغانستان کاهش چشم گیری داشته است. مرکز تحقیقاتی آسیا فوندیشن امروزدر یک نشست خبری نتایج سروی سالانه خود را اعلام کرد که براساس آن، مردم کشور به...