خورشید، خانه‌های فراهیان راروشن می‌کند

خورشید، خانه‌های فراهیان راروشن می‌کند

محمد آصف ننگ، والی ولایت فراه می‌گوید که خانه‌های مردم ولایت فراه تا حدود ۲ سال آینده از انرژی برق خورشیدی بهره‌مند ‌می‌شوند. آقای ننگ که به هرات سفرکرده بود در صحبت با تلویزیون چکاد گقت: «قرار است تا ۲ سال آینده، مردم...