خودکشی یک زن در غور با استفاده از مرگ موش

خودکشی یک زن در غور با استفاده از مرگ موش

یک زن در ولایت غور با خوردن مرگ موش به زندگی خود پایان داد. داکتران بیمارستان مرکزی ولایت غور با تایید این رویداد گفتند این زن پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داده بود. مقام های امنیتی ولایت غور در این باره...