خودکشی یک پاکستانی در هرات

خودکشی یک پاکستانی در هرات

یک شهروند پاکستان روز گذشته در ولایت هرات به زندگی خود پایان داد.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با تائید این موضوع به تلویزیون چکاد گفت که این شخص در شهرک صنعتی این ولایت کار می‌کرد. وی گفت که تا هنوز انگیزه خودکشی...