خودکشی زنی در ایتالیا: مردم حالا از تمسخر پشیمانند

خودکشی زنی در ایتالیا: مردم حالا از تمسخر پشیمانند

دختر جوان ایتالیایی، پس از مدتها تحت فشار بودن به دلیل منتشر شدن ویدئویی از او در اینترنت، خودکشی کرد. تیزیانا کانتونه، که فیلم خود را برای چند نفر ارسال کرده بود، بعد از این که متوجه شد این فیلم در اینترنت منتشر شده است،...