خودداری فرمانده جدید پولیس هرات از صحبت با رسانه‌ها

خودداری فرمانده جدید پولیس هرات از صحبت با رسانه‌ها

محمد ایوب انصاری فرمانده جدید پولیس هرات در روز معرفی خود، از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرد. در حالی که انتظار می‌رفت این فرمانده جدید از برنامه‌های آینده خود در مورد تامین امنیت ولایت هرات سخن بگوید، وی از این کار...