خواست واتیکان: مرده‌ها را نسوزانید یا خاکسترشان را پخش نکنید

خواست واتیکان: مرده‌ها را نسوزانید یا خاکسترشان را پخش نکنید

دولت واتیکان در بیانیه ای از پیروان کاتولیک خواسته که به جای سوزاندن مردگان آنها را به خاک بسپارند. واتیکان می گوید سوزاندن درگذشتگان و پخش کردن خاکستر آنها در طبیعت که روز به روز هم طرفداران بیشتری پیدا می کند با باور به...