خواست دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان از مقام های قندوز

خواست دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان از مقام های قندوز

جنگ شدید درولایت قندوزرسانه های این ولایت را نیز تحت تاثیر قرار داده است. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان "نی" اعلام کرده است که در پی تشدید جنگ‌ها در ولایت قندوز، اکثر رسانه‌های این ولایت، نشرات خود را قطع...