خواست حکمتیار از ترامپ

خواست حکمتیار از ترامپ

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان از دونالد ترامپ رییس جمهور جدید امریکا خواسته است که سربازان امریکایی را از افغانستان خارج کند. حکمتیار در نامه ای که به ترامپ فرستاده نوشته است"حضور امریکا در افغانستان نه به...