خواست اتمر از سفارت‌خانه‌های خارجی به دادن پول به حکمتیار

خواست اتمر از سفارت‌خانه‌های خارجی به دادن پول به حکمتیار

گزارش‌ها حاکی از آن است که محمدحنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی از سفارت‌خانه‌های خارجی در کابل، برای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، پول خواسته است. روزنامه ۸‌ صبح امروز به نقل از منابع گزارش داده که وی از...