خواست اتمر از ترکمنستان چیست؟

خواست اتمر از ترکمنستان چیست؟

حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان از مقام‌های ترکمنستان خواسته تا یک دور مذاکرات صلح افغانستان با نمایندگان طالبان را میزبانی کند. وی در سفرش به این کشور با رییس شورای امنیت ملی و وزیران دفاع، خارجه و سرحدات...