خواست‌های بزرگان قومی ولسوالی اچین از دولت

خواست‌های بزرگان قومی ولسوالی اچین از دولت

بزرگان قومی ولسوالی اچین ننگرهار تصمیم گرفته‌اند تا افرادی را که در این ولسوالی جنگ‌جویان داعش را در خانه‌های خود پناه می دهند، ۵ میلیون افغانی جریمه کنند و خانه‌هایشان را نیز به آتش بکشند. در خبرنامه‌ای که دفتر...