چگونه میزان مناسب خواب روزانه را محاسبه کنیم؟

چگونه میزان مناسب خواب روزانه را محاسبه کنیم؟

آیا احساس خواب آلودگی می کنید؟ نمی توانید جلوی خمیازه کشیدنتان را بگیرید؟ احتمالا شما به اندازه ای که باید، نخوابیده اید. یا شاید بیش از اندازه خوابیده اید که این موضوع نیز می تواند برای شما مشکل ساز شود. برای اینکه...