خواب ۶ ساله یک دختر جهان را شگفت زده کرد

خواب ۶ ساله یک دختر جهان را شگفت زده کرد

دختری بنام «امی پیکارد» بر اثر استفاده از قرص خواب‌آور ۶ سال  به خواب فرو رفت و بیهوش بود.   این دختر ۱۷ سال سن داشت که با استفاده از قرص خواب‌آوربخواب رفت و تا سن ۲۳ سالگی در خواب عمیق بود. مغز امی در اثر استفاده این...