خلیل‌زاد با نماینده‌های پیکار جویان طالب در دوحه دیدار کرد

خلیل‌زاد با نماینده‌های پیکار جویان طالب در دوحه دیدار کرد

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه‌ی آمریکا برای صلح افغانستان، دیروز با نماینده‌های پیکارجویان طالب در قطر دیدار کرده است.   این مطلب را روزنامۀ وال ستریت ژورنال گزارش داده‌ است. این روزنامه گفته  که این دیدار در شهر...