سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات قاضی خلیل‌الله را رد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات قاضی خلیل‌الله را رد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور اظهارات روز گذشته قاضی خلیل‌الله، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در موردحمله اخیر در شهر کراچی را به‌شدت رد کرده است. آقای خلیل‌الله، مدعی شده که حمله تروریستی به بس حامل پیروان مذهب...