خلیلی: حکومت جلو نفاق مذهبی را باید بگیرد

خلیلی: حکومت جلو نفاق مذهبی را باید بگیرد

محمد کریم خلیلی، معاون رییس‌جمهوری پیشین کشور، دولت را به سهل‌انگاری در رهایی گروگان‌ها متهم کرده و گفته که دولت مسئولیت خود را برای رهایی گروگان‌ها عمل‌نکرده است. در خبرنامه‌ای که از سوی آقای خلیلی منتشرشده آمده...