خلیلزاد: تاکنون رابطه میان افغانستان و پاکستان ضعیف است

خلیلزاد: تاکنون رابطه میان افغانستان و پاکستان ضعیف است

زلمی خلیلزاد سفیر پیشین ایالات‌متحده امریکا در کشور گفته است، افغانستان و پاکستان نیاز به همدیگر دارند اما در ۱۵ سال گذشته به این امر مهم توجه نشد و امریکا هم در این زمینه کاری نکرده است. زلمی خلیل این گفته‌ها را در...