جسد خلبان هواپیمای نظامی روسیه کشف شد

جسد خلبان هواپیمای نظامی روسیه کشف شد

به گزارش ایتارتاس مقامات ارتش موفق شده اند جسد خلبان هواپیمای نظامی تی یو ۱۵۴ را بیابند. گفته می شود جست و جوها برای یافتن اجساد و بقایای هواپیمای ارتش روسیه همچنان در محل سقوط این هواپیما در دریای سیاه ادامه دارد. حدود...