خلبانان شرکت هوایی لوفتهانزای آلمان اعتصاب کردند

خلبانان شرکت هوایی لوفتهانزای آلمان اعتصاب کردند

در پی اعتصاب خلبانان شرکت هواپیمایی لوفتهانزای آلمان ۸۷۶ پرواز این شرکت لغو شد. در پی این اعتصاب که به دلیل دستمزد پایین برگزار شد حدود ۱۰۰ هزار نفر از مسافران این شرکت هوایی بلاتکلیف شدند. اتحادیه صنفی خلبانان آلمان...