اولین خط مسافربری هرات_پشتون‌زرغون توسط ملی‌بس افتتاح شد

اولین خط مسافربری هرات_پشتون‌زرغون توسط ملی‌بس افتتاح شد

مقام‌ها در ولایت هرات می‌گویند که جهت سهولت شهروندان، نخستین خط انتقال مسافران ولسوالی پشتون زرغون به مرکز هرات و بالعکس توسط ملی بس، افتتاح شد.   «احمد شعیب معصومی» رئیس خدمات سکتوری مقام ولایت هرات گفت که این خط...