توقف کار ریل گزاری خط آهن هرات – خواف از سوی ایران

توقف کار ریل گزاری خط آهن هرات – خواف از سوی ایران

مسئولان ریاست فواید عامه ولایت هرات از توقف کار ریل گزاری خط آهن هرات خواف از سوی کشور ایران خبر می‌دهند.   حبیب الله تیموری رئیس این اداره صبح امروز در یک کنفرانس خبری گفت که از ۲۰ روز به اینسو کار ریل حدود ۳۰ کیلومتر...