آغاز کار ساخت خط آهن ترکمنستان – تورغندی

آغاز کار ساخت خط آهن ترکمنستان – تورغندی

مقام های محلی در ولایت هرات از آغاز کار ساخت خط آهن ترکمنستان – تورغندی خبر می‌دهند.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید با تکمیل شدن این خط آهن، روابط میان افغانستان و ترکمنستان تقویت خواهد شد. جیلانی فرهاد...