دیورند خط سرخ افغانستان شمرده می‌شود

دیورند خط سرخ افغانستان شمرده می‌شود

مجلس نمایندگان هشدار داده است که هیچ کس صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد خط دیورند را ندارد و این خط از جمله خطوط سرخ در افغانستان شمرده می‌شود. نذیر احمدزی معاون دوم این مجلس گفته است که تصمیم‌گیری در مورد خط دیورند، از...