کرزی: خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسیم

کرزی: خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسیم

حامد کرزی رییس جمهور پیشین می‌گوید که خط دیورند زمانیکه از سوی انگلیس‌ها تحمیل شد، پاکستان وجود نداشت. آقای کرزی از پاکستان خواست تا موضع افغانستان که این خط را به رسمیت نمی‌شناسد، درک کند. به گفته آقای کرزی، رسمی نشدن...