خطوط هوایی، مسیر جایگزین انتقال میوه‌های افغانستان به خارج کشور

خطوط هوایی، مسیر جایگزین انتقال میوه‌های افغانستان به خارج کشور

معاون اتاق تجارت کشور اعلام کرد محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور پس از اقدام پاکستان در مسدود کردن مرز اسپین بولدک در قندهار دستور داده تا محصولات کشاورزی و میوه های تازه کشور از مسیر هوائی به هندوستان صادر شود. خان جان...