۹۰ هزار نفر در معرض خطر فقر در غور به سر می‌برند

۹۰ هزار نفر در معرض خطر فقر در غور به سر می‌برند

۳۰ هزار خانواده در غور در معرض خطر فقر به سر می‌برند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد گفته است که در حدود ۹۰ هزار تن، هم اکنون در وضعیت دشواری در این ولایت به سر می‌برند. آقای خطیبی افزوده است که این افراد...