نگرانی‌ها در خصوص انتخابات آینده افغانستان

نگرانی‌ها در خصوص انتخابات آینده افغانستان

اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان از حکومت می‌خواهند تا بخاطر از بین بردن نگرانی‌ها در خصوص انتخابات آینده راه‌کار را که در نظر دارد با مردم شریک سازد.   محمد نذیر احمدزی معاون دوم این مجلس می‌گوید که مردم نسبت به...