ریزش باران‌های شدید، هرات را از خطر خشک‌سالی نجات داده است

ریزش باران‌های شدید، هرات را از خطر خشک‌سالی نجات داده است

مسئولان در ادارۀ زراعت هرات گفته‌اند که ریزش باران‌های شدید، هرات را از خطر وقوع خشک‌سالی نجات داده است. حمیدالله ناصر، مدیر عمومی ترویج این اداره به تلویزیون چکاد گفته است که از آغاز سال جاری تاکنون ۹۰ میلی‌متر باران...