خشکسالی، خوشی بادغیسی ها را در عید قربان خشکاند

خشکسالی، خوشی بادغیسی ها را در عید قربان خشکاند

فعالان مدنی و ساکنان ولایت بادغیس می گویند، از عید سعید قربان امسال در این ولایت به دلیل خشکسالی و فقر اقتصادی، آن طور که باید تجلیل نشده است.   آنان بیان میدارند که ساکنان این ولایت در حال حاضر با مشکلات اقتصادی...