دستان مردی که برای کشتن زن برادرش نلرزید

دستان مردی که برای کشتن زن برادرش نلرزید

ادارۀ محلی ننگرهار گفته است که یک زن توسط برادر شوهرش در این ولایت کشته شده است. عطالله خوگیانی، سخنگوی والی این ولایت گفته است که این رویداد در منطقۀ "توتو" ولسوالی شیرزاد این ولایت رخ داده است. به گفتۀ خوگیانی، فرد مظنون...