خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته‌است

خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته‌است

کمیسیون مستقل حقوق بشر اعلام کرد خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته‌است.   این کمیسیون از نهادهای عدلی و قضایی خواستار رسیدگی به پرونده‌های حقوقی زنان شده‌است. این در حالی است که به‌تازگی یک مرد خانمش را در منطقۀ...