کارزار منع خشونت علیه زنان در فراه آغاز شد

کارزار منع خشونت علیه زنان در فراه آغاز شد

کارزاری به هدف منع خشونت علیه زنان از سوی ریاست امور زنان ولایت فراه راه اندازی گردید.   کبری عظیمی رئیس این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید که فقر اقتصادی و ناامنی از جمله عواملی به حساب می آیند که خشونت علیه زنان را...