۹۰ درصد خشونت علیه زنان در مکان‌های عمومی صورت می‌گیرد

۹۰ درصد خشونت علیه زنان در مکان‌های عمومی صورت می‌گیرد

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در هرات می‌گوید که ۹۰ درصد از پرونده‌های آزار و اذیت جنسی بر زنان در محلات عامه صورت می‌گیرد.   ذبیح الله جواد مشاور این نهاد در کنفرانس ارائه یافته‌های شان گفت که ۸۷ درصد خشونت‌ها بر...