خشونت علیه زنان در مناطق شمالی کشور افزایش یافته است

خشونت علیه زنان در مناطق شمالی کشور افزایش یافته است

کمسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال کشور می‌گوید: خشونت در برابر زنان در ولایت های سمنگان، جوزجان، بلخ و سرپل ۱۲ درصد افزایش یافته است. سید محمد سامع، رییس این کمیسیون گفت: "خشونت ها در برابر زنان نسبت به پنج ماه نخست سال...