خشونت علیه زنان در فاریاب بی‌داد می‌کند

خشونت علیه زنان در فاریاب بی‌داد می‌کند

ریاست امور زنان ولایت فاریاب میگوید که این نهاد در سال روان ۵۱۶ مورد خشونت علیه زن را ثبت کردند که نسبت به سال گذشته ۱۲۳ مورد افزایش را نشان می‌دهد. امروز محفلی به مناسبت کمپاین محو خشونت علیه زنان از جانب ریاست امور زنان...