خشونت علیه زنان در بدخشان سه چند شده است

خشونت علیه زنان در بدخشان سه چند شده است

از روزجهانى زن در بدخشان، درحالى تجلیل شد که خشونت علیه زنان امسال نسبت به سال گذشته سه برابر شده و نقش زنان در ادارات دولتى این ولایت کمرنگ است. امروز مصادف با هشتم مارچ است که ازآن به سطح جهان و درافغانستان یادبود به عمل...