هجوم محتوای خشونت (عیله خود)در شبکه های اجتماعی نگران کننده است

هجوم محتوای خشونت (عیله خود)در شبکه های اجتماعی نگران کننده است

طی چند سال اخیر با توجه به اتفاقات متعددی که در دنیای مجازی مثل فیس بوک ،توئیتر،یو تیوب و سایر شبکه های اجتماعی افتاده است.   فشارها برای کنترول محتوای نامناسب از نگاه اخلاقی و خشونت آمیز و پاکسازی و شفافیت پلت فورم...