۵ هزار مورد خشونت علیه زنان افغانستان به ثبت رسیده است

۵ هزار مورد خشونت علیه زنان افغانستان به ثبت رسیده است

مسئولان در شبکه زنان افغان می‌گویند که در جریان سال جاری بیش از ۵ هزار مورد خشونت علیه زنان در کشور به ثبت رسیده است. شبکه زنان افغان، امروز چهارشنبه مراسمی را به منظور از چهاردهم فبروری روز قیام یک میلیاردی برضد خشونت...