خشونت در برابر زنان در سال ۹۴ کاهش داشته است

خشونت در برابر زنان در سال ۹۴ کاهش داشته است

در سال ۱۳۹۴ خشونت علیه زنان در هرات بیش از ۱۰ فیصد کاهش داشته است. محبوبه جمشیدی رییس ریاست امور زنان این ولایت با ابراز این مطلب به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت آمار خودکشی‌ها، طلاق‌ها، ازدواج‌های زیر سن و همچنان...