۱۹۰ مورد خشونت بر خبرنگاران افغان به عنوان جرایم جنگی به طور رسمی ثبت شدند

۱۹۰ مورد خشونت بر خبرنگاران افغان به عنوان جرایم جنگی به طور رسمی ثبت شدند

مسئولان نی یا نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که ۱۹۰ مورد خشونت بر خبرنگاران افغان، به عنوان جرایم جنگی در دادگاه بین المللی جزایی به صورت رسمی ثبت شده است.   مجیب خلوتگر رئیس این نهاد امروز در نشست خبری...