خشونت‌ها در کارلونیای آمریکا همچنان ادامه دارد

خشونت‌ها در کارلونیای آمریکا همچنان ادامه دارد

در پی تیراندازی مرگبار پولیس به یک مرد سیاه‌پوست در شهر شارلوت در کارولینای شمالی، برای دومین شب متوالی خشونت‌هایی در این شهر بروز کرده است. پولیس ضد شورش در برابر صدها تظاهرکننده در خیابان صف‌کشیده و در مواردی از گاز...