دو خانواده در هرات به خشونت‌های میان قومی نقطه پایان گذاشتند

دو خانواده در هرات به خشونت‌های میان قومی نقطه پایان گذاشتند

دو خانواده در ولسوالی غوریان هرات به خشونت‌های میان قومی نقطه پایان گذاشتند. جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات با بیان این مطلب گفته‌است که پیش از این، در جریان درگیری این دو خانواده دو تن کشته و هفت تن دیگر...