خشم نمایندگان اهل سنت مجلس ایران در جلسه علنی

خشم نمایندگان اهل سنت مجلس ایران در جلسه علنی

بیست تن از نمایندگان اهل سنت مجلس ایران خواستار برخورد با عوامل برنامه‌ تلویزیونی به دلیل اهانت به شخصیت‌های مورد احترام اهل سنت شدند. محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان، در جلسه علنی روز گذشته خواستار عذرخواهی صدا و سیما...